Menu

 

A+ A A-
Dato’ Hashim Yahya

Dato’ Hashim Yahya

Mantan mufti Wilayah Persekutuan, dilahirkan di Pulau Pinang dan melanjutkan pelajaran dalam bidang Syariah di Unuiversiti al-Azhar Mesir. Menjadi Ahli Lembaga Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Penasihat Syariah EPF/RHB Capital Berhad / RHB Unit Trust Management Berhad / Bank Pembangunan dan Infranstruktur Malaysia Berhad. Beliau juga menjadi penasihat kepada beberapa lagi buah bank antaranya Perbankan Islam/Suruhanjaya Sekuriti/Syarikat Takaful/Bank Rakyat, Penasihat syariah Southern Bank Berhad/AM Bank/ Islamic Banking Department of Malaysia Rating Corporation Berhad / Public Bank / Malayan Banking & Maybank Dana Yakin dan banyak lagi.

 

Klik imej di bawah untuk mendapatkan koleksi buku penulis ini di Addeen Online Store.

 

HUKUM KANAK-KANAK BERJUAL BELI

APAKAH dalil-dalil yang menunjukkan jual beli dibolehkan dalam Islam?

Al-Quran dengan jelas menghalalkan jual beli ketika menjawab pertanyaan golongan yang ingkar dan mahu mempertahankan amalan riba kerana bagi mereka riba sama seperti jual beli. Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.”