Menu

 

A+ A A-
Ibn Hajar al-Haitami

Ibn Hajar al-Haitami

Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. Datuk beliau digelar “hajar” yang bermaksud batu kerana
sikapnya yang sangat pendiam dan tidak berbicara kecuali jika benar-benar perlu. Beliau dilahirkan pada akhir tahun
909 H di Mahallah Abi al-Haytam, Mesir. Setelah menghafal al-Quran, beliau melanjutkan pengajiannya ke Universiti
al-Azhar dan menimba ilmu daripada ramai ulama antaranya Syeikh Zakaria al-Ansari. Buku-buku karangan beliau
sangat banyak antaranya Tuhfat al-Muhtaj dan Fath al-Jawad. Hingga ke hari ini, buku-buku tersebut masih menjadi
rujukan utama dalam fiqah mazhab Syafi‘i. Ibn Hajar wafat di Makkah pada tahun 974 H pada usia 63 tahun.

HUKUM PINDAH MAZHAB

Pindah Mazhab

Seseorang yang bermazhab Syafii menggalakkan anaknya untuk mengikuti mazhab Abu Hanifah. Beliau turut mengajarkan kitab-kitab fiqah Hanafi. Jika seseorang yang bermazhab Syafii ditanya tentang mazhab apa yang mesti diikuti, adakah ia mesti menyuruhnya mengikuti mazhab imamnya (yakni Syafii) atau ia boleh menyuruh mengikuti mazhab imam lain?

NAZAR DALAM FATWA IBN HAJAR

  • Kategori Hukum

Lafaz Nazar

Adakah lafaz “Aku nazarkan untukmu barang ini” sah dikira sebagai nazar ataukah tidak? Bagaimanakah lafaz nazar yang sah tanpa khilaf bagi orang yang hendak menazarkan hartanyabagi orang lain?