Menu

 

A+ A A-
Dr. Maszlee Malik

Dr. Maszlee Malik

Sarjana Fiqah dan Usul Fiqah, Universiti Al al-Bayt, Sarjana UM. PhD, Universiti Durham dan pernah menjadi pensyarah di universiti tersebut. Kepakaran dan tumpuan begitu terserlah dalam kajian tentang politik Islam semasa. Aktif menulis dan antara buku beliau Biografi Syeikh Ahmad Yassin, Persoalan Asas Isu Palestin dan Road To Beirut.

Kebanyakan bidang penulisan beliau adalah berkisar isu Palestin, isu umat Islam antarabangsa dan fiqh kontemporari. Sehingga kini, beberapa buah buku tulisan beliau sudah diterbitkan antaranya Biografi Syeikh Ahmad Yassin, Persoalan Asas Isu Palestin, Aspek-Aspek Keislaman, Road To Beirut, Soal Jawab Remaja Islam, dan disertasi sarjananya yang bertajuk Hukum Talfiq Dalam Muamalat. Kini pensyarah UIAM.

 

Klik imej di bawah untuk mendapatkan koleksi buku penulis ini di Addeen Online Store.

MENGAPA SAUDI MENYOKONG KUDETA?

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kekejaman tentara Mesir terhadap rakyatnya di medan Rabaah Kaherah. Apakah yang sebenarnya berlaku di Mesir ?

DEMOKRASI BERPARLIMEN TERJEMAH SYURA

Bolehkah kita katakan bahawa sistem politik yang diamalkan di Malaysia sekarang sebenarnya bertepatan dengan konsep syura yang dianjurkan Islam?

Jawapan : Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia juga boleh dinilai melalui dimensi pengamalan konsep syura yang amat-amat dituntut dalam Islam. Menurut Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab, syura membawa maksud proses pertukaran pendapat secara kolektif untuk mencapai keputusan. Dalam konteks tata kelola pula, syura lebih membawa maksud penglibatan orang ramai dalam proses membuat keputusan. Syura merupakan nilai yang paling utama dalam konsep politik Islam. Ayat al-Quran yang membincangkan syura memuji pengamalan syura dan menyifatkannya sebagai kualiti kepimpinan dalam Islam.

INTEGRITI DALAM POLITIK ISLAM

Telus Berpolitik

Apakah kepentingan bersikap telus dalam berpolitik menurut kaca mata syarak?

Dalam melaksanakan akauntabiliti berteraskan konsep amanah, unsur ketulusan amatamat diperlukan. Setiap pihak sama ada pemerintah, pentadbir, mahupun penjawat awam perlu bersikap telus.

MEMAHAMI HADIS BERKAITAN POLITIK

  • Kategori Hadis

SOALAN : Apakah metode yang sesuai untuk memahami hadis-hadis Nabi berkaitan politik?

 

JAWAPAN : Berhubung hal ini, para fuqaha silam telah mengambil manhaj atau pendekatan para sahabat dalam memahami hadis-hadis Nabi. Kebiasaannya, para sahabat akan bertanya Rasulullah s.a.w.mengenai keputusan Baginda berkaitan urusan keduniaan samaada keputusan itu merupakan wahyu yang diturunkan ataupun ianya pendapat Baginda semata-mata sebagai seorang manusia.

 

KETERLIBATAN SEORANG MUSLIM DALAM POLITIK

USTAZ, sejujurnya saya tidak mahu terlibat langsung dalam politik. Saya tidak suka melihat konflik politik yang berlaku di negara kita sekarang. Umat Islam bergaduh sesama sendiri. Kalau boleh saya tidak mahu mengundi pun. Namun saya difahamkan bahawa mengundi hukumnya wajib. Mohon pandangan ustaz.

AGAMA NADI NEGARA

Agama dan Penguasa

BOLEHKAH ustaz gambarkan pengaruh agama Islam dalam pemerintahan kerajaan Islam silam?

Hubungan agama dan pihak berkuasa dalam sejarah Islam amat unik. Jika seseorang pemerintah itu mempunyai pegangan agama yang kuat, maka dia akan berlaku adil. Doktrin hari pembalasan dan syurga-neraka menjadikan seseorang pemerintah mempunyai sistem akauntabiliti diri yang akan mengawal dirinya daripada berlaku curang dan zalim. Begitu juga halnya dengan para penjawat awam dan gabenor-gabenor dalam Negara Islam. Surat-surat para khalifah kepada para gabenor dan penjawat awam sering menekankan isu pegangan agama dan akhlak.

SEKULARISME TIADA TEMPAT DALAM POLITIK ISLAM

MENGAPA Barat bersungguh-sungguh menaja ideologi sekularisme kepada seluruh negara lain termasuk negara Islam?

Antara ideologi yang dibawa oleh Barat untuk “membangun”kan masyarakat dunia ialah melalui pakej “modernity” (kemodenan). Hakikatnya mereka menyeru kepada fahaman sekularisme versi positivisme. Sebenarnya hal ini amat berkait rapat dengan sejarah gelap Eropah yang menyaksikan penyalahgunaan kuasa atas nama agama.