Menu

 

A+ A A-

JUJUR DALAM PERKATAAN

DICERITAKAN oleh Qatadah ibnu Nu’man: Pada suatu hari. Rifa’ah bin Zaid iaitu pakcikku – membeli beberapa karung gandum yang kemudiannya disimpan di gudang miliknya. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang.

Kemudian, pada suatu malam, gudang itu dibongkar dan seluruh isinya dicuri. Kaum Muslim pun mengadakan penyelidikan atas pencurian itu. Beberapa orang menjelaskan, pada malam kejadian, Bani Ubairiq mengadakan pesta dengan memasak tepung gandum yang lazat.

Namun, Bani Ubairiq menolak dakwaan itu dan berkata, “Demi Allah, mungkin pelakunya adalah Labid bin Sahl.” Padahal, Labid masyhur sebagai seorang Muslim yang jujur dan taat kepada Allah. Terjadilah pertikaian antara Labid dan Bani Ubairiq. Aku pun menghadap Rasulullah s.a.w. dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah s.a.w. pun bersabda: “Aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu.”

Mengetahui niat Rasulullah s.a.w., Bani Ubairiq pun menghadap Baginda dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah dan pakciknya, Rifa’ah, telah menuduh seorang berakhlak baik di antara kami sebagai pencuri.”

Pada saat aku menghadap kembali, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Kamu telah menuduh seorang berakhlak baik dari Bani Ubairiq sebagai pencuri.”

Atas ucapan itu, maka turunlah ayat ini yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (al-Quran) dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyu-Nya; dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang yang khianat.” (Surah an-Nisa’ 4: 105) - Riwayat at-Tirmizi dan Hakim.

 

Faiz Azhari

Sumber artikel daripada Majalah Gen-Q 10


 

Kembali ke atas