Menu

 

A+ A A-

MEMAHAMI HADIS BERKAITAN POLITIK

SOALAN : Apakah metode yang sesuai untuk memahami hadis-hadis Nabi berkaitan politik?

 

JAWAPAN : Berhubung hal ini, para fuqaha silam telah mengambil manhaj atau pendekatan para sahabat dalam memahami hadis-hadis Nabi. Kebiasaannya, para sahabat akan bertanya Rasulullah s.a.w.mengenai keputusan Baginda berkaitan urusan keduniaan samaada keputusan itu merupakan wahyu yang diturunkan ataupun ianya pendapat Baginda semata-mata sebagai seorang manusia.

 

Selanjutnya...