Menu

 

A+ A A-

BANGGA MENJADI HAMBA ALLAH

Saya masih ingat ketika pertama kali membaca rantaian sanad yang menghubungkan diri saya dengan kitab Sunan al-Tirmizi. Saya begitu gembira melihat nama-nama ulama yang terkandung di dalamnya, sambil membayangkan kebesaran jiwa dan ketinggian ilmu mereka.

Salah satu daripada nama itu sangat saya kenali, iaitu Abdul Wahab bin Ahmad al- Sya’rani.

Beliau seorang ulama Mesir yang dilahirsoluskan pada tahun 898 H dan wafat pada tahun 973 H. Beliau sempat berjumpa dengan Imam ahli hadis di Mesir, Jalaluddin al-Suyuti, dan belajar dengan ulama-ulama terkenal seperti Syeikh Zakaria al-Ansari, Nasiruddin al-Laqani, Syihabuddin al-Ramli dan lain-lain.

Singkat cerita, Al-Sya’rani kemudiannya terkenal sebagai seorang ulama Mesir yang mempunyai ramai murid. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh besar kerajaan juga sering berkunjung ke tempatnya. Saya teringat suatu kisah. Suatu hari Perdana Menteri Ali Pasya berkata kepadanya: “Esok aku akan menghadap sultan. Jika engkau mempunyai hajat yang hendak disampaikan kepada sultan, beritahu kami.”

Tetamu allah1

Apakah jawapan al-Sya’rani? Sebagai ulama yang berbangga dengan kedudukannya di sisi Allah, beliau hanya tersenyum lalu berkata, “Alhamdulillah, kami tidak memerlukan apa-apa daripada sultan. Namun jika tuan mempunyai hajat yang hendak disampaikan kepada Allah, beritahu kami.” Mendengar itu, Ali Pasya tunduk beberapa lama. Dia lalu berkata, “Astaghfirullah. Kalian sangat bergantung kepada Allah, sementara kami sangat bergantung kepada hamba-Nya. Kalian yang lebih benar. Sebab Allah memiliki semua kerajaan di langit dan di bumi.”

Darjat Faqih

Begitulah kebanyakan manusia hari ini, mereka melihat kelebihan duniawi satu-satunya ukuran kemuliaan dan kebanggaan. Harta dan pangkat menentukan status sosial, semakin banyak hartanya dan semakin tinggi pangkatnya, maka semakin bergengsi kedudukannya di dalam pergaulan masyarakat.

Semua orang tahu dan yakin bahawa semua kenikmatan duniawi ini tidak abadi, oleh sebab itu tidak layaklah ia menjadi ukuran kemuliaan. Sebab apa berbangga dengan kemuliaan yang hanya beberapa waktu sahaja dan diikuti dengan kehinaan selama-lamanya?

Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, akan didatangkan seseorang penduduk dunia yang paling berbahagia. Dia akan dilalukan ke dalam Neraka beberapa saat, dan ditanyakan kepadanya, “Pernahkah engkau merasakan kenikmatan walau hanya sedikit?”

Ia menjawab, “Tidak pernah wahai Tuhan.” Demikian hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus. Ternyatalah, “laluan” sesaat di neraka itu telah melupakan seluruh kenikmatan yang dirasainya sepanjang hidupnya di dunia.

Atas dasar ini, orang yang terbuka mata hatinya tidak pernah bangga dengan kelebihan duniawi yang dimilikinya. Dan jika melihat orang lain yang memiliki kelebihan, dia tidak akan rasa kagum apalagi iri hati hendak menyamainya. Dia selalu teringat ucapan Al-Hasan al-Basri (wafat 110 H) katanya, “Jika seseorang berusaha mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat.” (Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Zuhd)

Imam al-Sya’rani melakukan itu dengan ucapan tegas, namun masih ada sopannya kepada penjawat tertinggi kerajaan itu. Ketika orang ini membanggakan kedudukannya di sisi manusia, al-Sya’rani menyandarkan dirinya dengan membanggakan kedudukannya di sisi Allah. “Alhamdulillah, kami tidak memerlukan apa-apa dari sultan. Namun jika engkau mempunyai hajat yang hendak disampaikan kepada Allah, beritahu kami.” Kata-kata ini hanya lahir dari hati yang benar-benar faqih, sebagaimana makna asalnya, fiqh bererti memahami bentuk dan roh ajaran agama dengan mendalam.

Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya berkata, “Darjat paling rendah seorang faqih (pakar fiqh) ialah dia meyakini bahawa akhirat lebih baik daripada dunia.” Semakin mendalam pengetahuan seseorang tentang agama, semakin hatinya menyandarkan kebesaran Allah s.w.t. sehingga melahirkan rasa hormat, takut dan cinta kepada-Nya.

Mujahid bin Jabr (wafat 101 H) berkata, “Faqih (ahli fiqah) adalah orang yang takut kepada Allah s.w.t.” Imam al-Hasan al- Basri (wafat 110 H) juga berkata, “Faqih ialah orang yang zuhud terhadap dunia, sering mengharapkan akhirat, menyedari dosa-dosanya dan sentiasa beribadah kepada Allah s.w.t.” Semua ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Al-Zuhd.

Indahnya menjadi Hamba Allah

Semakin hati seseorang mengenal Allah, semakin dia bangga menjadi hamba-Nya. Sebab Allah adalah Tuhan pemilik alam semesta dan seisinya. Pangkat-Nya berada jauh di atas semua pangkat. Dan menjadi hamba-Nya, apalagi diakui sebagai hamba yang berbakti, merupakan kehormatan besar bahkan kedudukan paling berpengaruh di semesta raya wujud ini.

Itu rahsianya mengapa Allah menyebut Muhammad s.a.w. sebagai hamba-Nya dalam ayat yang bercerita tentang perjalanan Isra’ dan Mikraj. “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.” (Surah al-Isra: 1)

Itu juga sebabnya mengapa Allah memanggil kaum Mukminin kesayangan-Nya dengan sebutan “hamba-hamba-Ku”. “Wahai hamba-hamba-Ku, tiada kekhuatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati.” (Surah al-Zukhruf 43: 68) Pakar Tafsir terkenal dari Tunisia Syeikh M. Thahir bin ‘Asyur berkata: “Allah sering kali menyebut kaum Mukmin dengan gelaran hamba yang di-mudhaf-kan kepada- Nya untuk menunjukkan kehormatan dan kedekatan.”

Aduhai betapa indah menjadi hamba Allah s.w.t. lalu mendengar panggilan Ilahi, “wahai hamba-Ku”. Keindahan itu melahirkan kepuasan dan kenikmatan di dalam hati melebihi kenikmatan apa pun yang ada di muka bumi ini.

Bangga Menjadi Muslim

Kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasai seorang faqih jauh lebih tinggi daripada kenikmatan yang dirasai manusia mana pun. Ibrahim bin Adham pernah berkata: “Andai raja-raja dan putera-putera mahkota mengetahui kebahagiaan dan kenikmatan hidup kami, nescaya mereka akan berusaha merebutnya walau harus dengan perang.”

Maka tidak mungkin seorang faqih seperti ini melihat tokoh-tokoh dunia dengan mata kekaguman, lalu mencari pelbagai cara untuk mendekatkan diri kepadanya hingga perlu dengan menjual idealisme dan kesucian agamanya. Abdullah bin ‘Amr, seorang sahabat Nabi s.a.w., berkata: “Barang siapa yang membaca al-Quran, namun dia masih berasa bahawa orang lain memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dimilikinya, maka dia telah menghina sesuatu yang Allah hormati dan menghormati sesuatu yang Allah hinakan.”

Demikian seperti yang diriwayatkan Ibn al-Mubarak dalam kitab al-Zuhd. Sebaliknya, kita sering menyaksikan jiwa besar para ulama yang sentiasa menjaga kehormatan diri dan agamanya. Bagi mereka, nikmat Islam satu-satunya kebanggaan yang patut disyukuri. Ibn Abi Syaibah dalam al- Musannaf dan Al-Hakim dalam al-Mustadrak meriwayatkan ucapan Umar bin al-Khattab yang sangat faqih: “Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita cuba memuliakan diri dengan selainnya, Allah akan menghina kita.”

Hammad bin Zaid bercerita, “Ayyub pernah bersahabat dengan Yazid bin al-Walid. Ketika Yazid menjadi khalifah, Ayyub berdoa: Ya Allah, buatlah dia melupakan diriku.” Kisah ini boleh ditemui dalam kitab Tazkiratul Huffaz, karya al-Dzahabi. Ayyub yang dimaksud di sini ialah Ayyub bin Abi Tamimah al-Sakhtiani, seorang ulama tabiin pakar hadis dan fiqah di

Basrah. Beliau salah seorang guru hadis Imam Malik; Al-Bukhari dan Muslim yang banyak sekali meriwayatkan hadis melalui salurannya.

Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn al-Jauzi meriwayatkan dari Said bin Ya’qub katanya, “Ahmad bin Hanbal pernah menulis surat kepadaku (isinya): “Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ahmad untuk Ya’qub. Amma ba’du. Dunia ini penyakit, penguasa penyakit, dan ulama adalah doktornya. Jika engkau melihat seorang doktor menarik penyakit kepada dirinya, maka jauhilah dia. Wassalam.”

Jiwa Pendakwah

Setiap al-da’i ilallah (pendakwah yang mengajak manusia kembali kepada Allah) wajib bersifat faqih dan meyakini kebaikan dakwahnya. Alasannya sederhana; seorang penjual harus meyakini kelebihan barang jualannya. Jika tidak begitu, dia tidak mungkin menjadi penjual yang berjaya. Wallahuaklam. ¤.

 

Umar M Noor

Sumber artikel daripada majalah Solusi Isu 10


Umar Muhammad Noor

Lahir di Bekasi, Indonesia. Lulusan B.A. Usuluddin (TafsirHadis) dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Sarjana Usuluddin (Hadis) di Universiti Omm Durman, Sudan. Berpengalaman belajar daripada ulama-ulama Damaskus, Syria dari 2002-2008. Kini sebagai pensyarah Usuluddin dan Syariah di Kolej Marsah, Johor Bahru.

 

Klik imej di bawah untuk mendapatkan koleksi buku penulis ini di Addeen Online Store.

  

 

Kembali ke atas