Menu

 

A+ A A-

‘ATA’ BIN ABI RABAH DARJATNYA LEBIH MULIA DARIPADA RAJA

‘Ata’ asal usulnya hanyalah seorang hamba, namun darjatnya lebih mulia daripada para raja.

Suatu ketika, amirul mukminin khalifah Islam, Sulaiman bin Abdul Malik melakukan haji dengan dua orang puteranya. Selesai melakukan tawaf, beliau mencari seseorang dan akhirnya beliau menemuinya di suatu sudut dalam Masjidilharam sedang khusyuk beribadah.

Selanjutnya...

SALAF DAN CINTA BUKU

TOKOH salaf kita pada kali ini seorang murid Imam Abu Hanifah di Baghdad. Namanya Muhammad bin Hasan al-Syaibani (w.189h). Beliau seorang ulama fiqah yang juga pakar dalam hadis. Beliau mempelajari fiqah dari Imam Abu Hanifah, dan ilmu hadis dari pelbagai ulama antaranya dari Imam Malik bin Anas. Beliau menetap di Madinah selama tiga tahun untuk mendengar sendiri kitab al-Muwatta dari Imam Malik.

Selanjutnya...