Menu

 

A+ A A-
Ustaz Wan Mohd Nasir bin Wan Abd Wahab al-Madani al-Azhari

Ustaz Wan Mohd Nasir bin Wan Abd Wahab al-Madani al-Azhari

Pengajian beliau di Universiti Islam Madinah dan Universiti al-Azhar, Mesir. Kini, beliau bertugas sebagai Ketua Unit Terjemahan di Telaga Biru Sdn. Bhd. dan aktif dalam menyampaikan kuliah agama di beberapa buah masjid dan surau di Kuala Lumpur dan Selangor. Antara guru-gurunya ialah Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar asy-Syanqithi, Syeikh ‘Athiyyah Muhammad Salim al-Madani dan Tuan Guru Haji Abdur Rahman bin Ahmad al-Fathani rhm.

KELOMPOK DALAM SISTEM FARAID

SAYA ingin penjelasan, adakah pembahagian kepada pewaris-pewaris ini sama antara ahli keluarga yang layak mewarisi atau berlainan?

Para pewaris yang telah disebutkan tidaklah sama dari segi cara dan kadar pewarisan mereka. Susunan mereka yang adalah seperti berikut:-

HUKUM PUSAKA ANAK ZINA

Anak zina tidak berhak harta pusaka bapa zina

Saya ada mendengar bahawa anak zina tidak berhak mendapat apa-apa pusaka daripada bapa zinanya, iaitu lelaki yang berzina dengan ibunya sehingga melahirkan anak zina tersebut. Benarkah begitu, ustaz? Boleh ustaz jelaskan hukum yang sebenar tentang persoalan ini?

HAK-HAK BERKAITAN HARTA PUSAKA

Bilakah harta pusaka boleh dibahagikan? Adakah boleh diambil wang pengurusan jenazah daripada harta si mati?

SEBELUM harta pusaka boleh dibahagikan antara para waris, hendaklah diselesaikan beberapa hak yang wajib pada harta peninggalan si mati. Selepas itu, barulah harta itu boleh dibahagikan.