Menu

 

A+ A A-
Dr Musa bin Fathullah Harun

Dr Musa bin Fathullah Harun

PhD Syariah, Universiti Al-Azhar dan mantan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Berguru kepada ramai ulama antaranya Dr Hasan Hito dan lain-lain. Buku-buku hasil tulisannya telah diterbitkan di dalam dan luar Negara, antaranya: Sistem Tasawuf dalam Islam, Manusia dan Makhluk Ghaib di Sekelilingnya, dan Pengantar Tasawuf Islam. Kini beliau merupakan penceramah bebas di negeri Selangor.

PUSAKA ASET TETAP

Bagaimana mengira aset tetap (fixed asset) seperti rumah dan tanah dalam pembahagian harta pusaka ?

Jawapan :Saya berpendapat yang terbaik adalah dengan menentukan nilai harta tersebut dalam bentuk wang mengikut harga pasaran. Ini kerana membahagikan aset tetap secara langsung kepada semua pewaris adalah sukar.

 

TERIMA HIBAH, DAPAT PUSAKA JUGA?

Seorang wanita meninggal dunia. Harta warisannya berjumlah RM55 ribu. Pewarisnya ialah ibu, suami, seorang anak perempuan, dua orang cucu perempuan daripada anak lelaki, seorang cucu lelaki daripada anak perempuan dan dua orang saudara kandung perempuan. Mohon ditunjukkan cara pembahagiannya.

WARISAN TIDAK BOLEH DIBAHAGIKAN TERUS

Sebelum ini saya beranggapan bahawa sebaik selepas kematian, harta si mati dibahagi-bahagikan mengikut faraid terus. Rupa-rupanya ada beberapa perkara yang wajib kita lakukan terlebih dahulu sebelum itu. Mohon penjelasan ustaz.

Ya, sebelum harta itu dibahagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak, beberapa perkara perlu dilakukan oleh ahli waris terdekatnya terlebih dahulu sebagaimana dalam gambar rajah berikut:

KALAU SEMUA AHLI WARIS HIDUP

Tidak Semua Ahli Waris Dapat Bahagian

SAYA difahamkan bahawa datuk, cucu hatta bapa saudara dan anak saudara pun merupakan ahli waris kepada si mati. Jadi, mereka semua akan mewarisi harta si mati bersama-sama dengan anak dan suami/isterinya. Benarkah begitu?