Menu

 

A+ A A-

DAKWAH UNTUK SEMUA

MOHON ustaz jelaskan maksud dakwah di jalan Allah?

Dakwah dari sudut bahasa bermaksud mengajak. Manakala menurut istilah syarak pula, beberapa pengertiannya telah dikemukakan oleh para ulama. Menurut Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah: “Dakwah kepada Allah ialah mengajak untuk beriman kepada-Nya, berdasarkan apa yang telah dibawa oleh Rasul-Nya, iaitu dengan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh mereka serta mentaatinya.” (Majmu’ al-Fatawa, jil. 15, hlm. 157)

Selanjutnya...

SALAM YANG BETUL

DI DALAM kelas bersama pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebentar tadi saya memberitahu mereka: “Sebelum keluar dari kelas hari ni, saya mahu kamu semua tinggalkan ucapan salam yang tidak betul seperti ‘samekum, samukum’ dan lain-lain lagi. Nanti saya akan kutip semua salam yang salah dan songsang itu. Kemudian buang dalam tong sampah! Ingat, sebagai seorang Islam kita wajib mengucapkan salam secara sempurna kerana ia ialah doa dan ucapan ahli syurga.”

Selanjutnya...