Menu

 

A+ A A-

ANDAINYA RASULULLAH MASIH ADA... INGIN SEKALI AKU MENCIUM AROMA WANGINYA

Anas ibn Malik r.a. meriwayatkan:

“RAsuLuLLAH s.A.W. MEMiLiKi sEBOTOL MiNYAK WANGi YANG DENGANNYA RAsuLuLLAH s.A.W. MENGHARuMKAN DiRi.”

(Riwayat at-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Sa’d)

Tsumamah ibn Abdillah meriwayatkan:

“ANAs iBN MALiK TiDAK PERNAH MENOLAK PEMBERiAN MiNYAK WANGi. DiA BERKATA, ‘suNGGuH, RAsuLuLLAH s.A.W. TiDAK PERNAH MENOLAK PEMBERiAN MiNYAK WANGi.’”

(Riwayat at-Tirmizi, al-Bukhari, Nasa‘i dan Ahmad)

mencium-aroma-wanginya-1

Ibn Umar r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

“ADA TiGA (PEMBERiAN) YANG TiDAK BOLEH DiTOLAK, iAiTu BANTAL, MiNYAK WANGi DAN susu.”

(Riwayat at-Tirmizi, Abu Syaikh dan Baghawi) – Hadis hasan.

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

“WANGiAN BAGi LELAKi ADALAH WANGiAN YANG KERAs – AROMANYA KERAs DAN WARNANYA TiDAK NAMPAK. sEDANGKAN WANGiAN BAGi PEREMPuAN ADALAH WANGiAN YANG WARNANYA NAMPAK DAN AROMANYA TiDAK MENYENGAT.”

(Riwayat at-Tirmizi, Abu Dawud, Nasa‘i dan Ahmad)

Faiz M Azhari
Sumber artikel daripada majalah Gen-Q isu No.8


Kembali ke atas